multicut* - basic tool: metric fine thread

metric fine thread

sealing area diameter

d4A

mm

d4C

mm

d4B

mm

standard design

b1

mm

b

mm

SW1

mm

SW3

mm

SW2

mm

 

 

X

mm

item no. basic tool

 

 

wrench area

srew-in bore

 

d1

preferred size

 

 

  73     77       -        -        22      65      5       5               25 00 00

  65     69       -        -        20      50      4       3               24 80 00

  61     65       -        -        20      50      4       3               24 60 00

  61     65       -        -        20      50      4       3               24 70 00

  69     73       -        -        22      65      5       5               24 90 00

 M 10 x 1

 M 12 x 1,5

 M 14 x 1,5

 M 16 x 1,5

 M 18 x 1,5

 M 20 x 1,5

 M 22 x 1,5

 M 24 x 1,5

 M 26 x 1,5

 M 27 x 2

 M 30 x 1,5

 M 30 x 2

 M 33 x 2

 M 36 x 1,5

 M 36 x 2

 M 38 x 1,5

 M 39 x 2

 M 42 x 1,5

 M 42 x 2

 M 45 x 1,5

 M 45 x 2

 M 48 x 1,5

 M 48 x 2

 M 50 x 2

 M 52 x 1,5

 M 52 x 2

 M 56 x 2

 M 60 x 2

 M 64 x 2

 M 78 x 2

 

  15     20      --       8         7       19      2      2,5             22 20 00

 

 

 

  18     25      --      12        7       22     2,5    2,5             22 30 00

  20     25      --      12       10      24     2,5    2,5             22 40 00

  26     34      --      14       13      27      3      2,5             22 70 00

  24     30      --      12       10      27      3      2,5             22 60 00

  22     28      --      12       10      27      3      2,5             22 50 00

  28     34      --      14       13      27      3      2,5             22 80 00

  30     38      --      14       13      41      4       3               22 90 00

  32     42      --      16       14      41      4       3               23 00 00

  33     42      --      16       14      41      4       3               23 10 00

  37     44       -        -        14      41      4       3               23 20 00

  37     44      --      16       14      41      4       3               23 30 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  40     47      --      18       16      41      4       3               23 40 00

  43     50       -        -        16      46      4       3               23 50 00

  43     50       -      18       16      46      4       3               23 60 00

  50     56       -        -        18      50      4       3               23 90 00

  47     53       -        -        16      46      4       3               23 80 00

  45     52       -        -        16      46      4       3               23 70 00

  50     58       -       20      18      50      4       3               24 00 00

  53     59       -        -        18      50      4       3               24 10 00

  53     59       -       20      18      50      4       3               24 20 00

  56     61       -        -        20      50      4       3               24 30 00

  56     65       -       22      20      50      4       3               24 40 00

    -      65       -      21,5    20      50      4       3               24 50 00

  89       -        -        -        22      65      5       5              25 10 00

standard design

Contact:

 

 

REINHARD Feinmechanik GmbH

Assar-Gabrielsson-Str. 1

63128 Dietzenbach

Germany

 

Tel:  +49 (0)6074 84127 0

Fax: +49 (0)6074 2020

info@reinhard-feinmechanik.de

 

Our offer is aimed only at business customers!

(B2B Shop)

 

Do you want to sent a Message?

Formular wird gesendet...

Auf dem Server ist ein Fehler aufgetreten.

Formular empfangen.